U jednoj od prvih studija koja je posmatrala mnoštva matičnih ćelija u hiljadama folikula kose, naučnici su odgonetnuli kako matične ćelije dlake kod miševa i zečeva mogu komunicirati između sebe i podsticati međusobno usklađenu regeneraciju.
Tim iz Keck Medicinske škole sa Univerziteta u Južnoj Kaliforniji, koji je sarađivao sa matematičkim biolozima sa Univerziteta u Ohaju, analizirali su tokom mnogih meseci promene u obrascima rasta dlake na obrijanim miševima i zečevima, koji ukazuju na ciklično napredovanje između aktivnog i mirnog stanja od strane matičnih ćelija u folikulu dlake.

“Rezultati su potpuno iznenađujući iako kompleksna koordinacija nije vidljiva golim okom”, izjavio je Čeng-Ming Čuong, profesor patologije iz Keck škole i glavni istraživač studije koju finansira Nacionalni institut zdravlja.

Pod “kompleksnom koordinacijom” Čuong podrazumeva sposobnost brojnih matičnih ćelija kose da komuniciraju između sebe kako bi postigli značajan rast kose.

Naučnici su otkrili da matične ćelije kose koordiniraju njihovom regeneracijom jedni s drugima uz pomoć par molekularnih aktivatora WNT i inhibitora BMP.

Istraživanje ima potencijal za pronalaženje leka protiv alopecije i gubitka kose, poboljšanjem okruženja za komunikaciju. Alopecija se javlja kod ljudi delimično zbog toga što matične ćelije u ljudskim folikulima kose, za razliku od onih u miševima i zečevima, izgubile sposobnost da komuniciraju jedni sa drugima.

“Kada se svaki ljudski folikul kose želi obnoviti, može da računa samo na sebe; ne dobija pomoć od drugih folikula”, rekao je Čuong. “Ali kada se folikul dlake zeca regeneriše, može da računa na dva ulaza: vlastita aktivacija, kao i aktivacioni signal od svojih suseda. Zečevi imaju veoma aktivan rast dlake, što je veoma važno za opstanak u divljini.”

Ukoliko se mehanizam “komunikacije” matičnih ćelija može probuditi i u ljudskim matičnim ćelijama, biće moguće značajno povećati udeo ljudske vlasi u fazi rasta, izjavio je Maksim Plikus, glavni autor i naučni saradnik sa Univerziteta u Pensilvaniji.
Rezultati ove studije su dovoljno obećavajući da je USC Stivens institut za inovacije već podneo zahtev za patent o sastavu i metodu za moduliranje rasta kose.

Rezultati takođe daju uvid u potencijalno ponašanje matičnih ćelija u drugim organima. Činjenica je da velika populacija matičnih ćelija dlake zeca mogu podsticati jedni druge da se regenerišu i to može da podrazumeva da će biti slično i sa drugim organima, čak i kod ljudi, da matične ćelije mogu na sličan način da komuniciraju i podstaknu rast sa visokom efikasnošću.

 

Call Now Button