Po prvi put istraživači sa Brigham and Women’s Hospital (BWH) su identifikovali matične ćelije u ljudskim plućima koje se same obnavljaju i sposobne su da formiraju i povezuju više bioloških struktura pluća uključujući bronhiole, alveole i plućne arterije.

“Ovo istraživanje opisuje, po prvi put, istinske ljudske matične ćelije pluća. Otkriće ovih matičnih ćelija ima potencijal da ponudi potpuno novu mogućnost lečenja onima koji pate od hroničnih bolesti pluća kroz regeneraciju i reparaciju oštećenih delova pluća”, rekao je Piero Anversa, direktor centra za regenerativnu medicinu u Brigham and Women’s Hospital (BWH) i autor studije.
Koristeći tkivo pluća od hiruških uzoraka, istraživači su identifikovali i izolovali ljudske matične ćelije pluća i testirali funkcionalnost matičnih ćelija in vitro i in vivo. Kada su matične ćelije izolovane, istraživači su pokazali in vitro da je matična ćelija sposobna da se podeli u nove matične ćelije i takođe u ćelije koje će prerasti u razne tipove tkiva pluća. Dalje, istraživači su ubrizgali matične ćelije u miševe sa oštećenim plućima. Ubrizgane matične ćelije su diferencirane u nove ćelije bronhiola, alveola i plućnih arterija, koje ne samo da su formirale novo tkivo pluća, već su i strukturalno integrisani u postojeće tkivo pluća u miševima.

Istraživači su definisali ovu ćeliju kao istinski “matičnu”, jer ispunjava tri kategorije koje treba da ispunjava da bi potpala pod kategorizaciju matičnih ćelija: prvo, ćelija se sama obnavlja; drugo, formira se u mnogo različitih tipova plućnih ćelija, i treće, prenosiva je, što znači da nakon što je mišu ubrizgana matična ćelija što je dovelo do stvaranja novog tkiva, istraživači su onda mogli izolovati matične ćelije na tretiranom mišu i koristiti tu ćeliju u novom mišu sa istim rezultatima.
“Ovo su kritični prvi koraci u razvoju kliničkih tretmana za one sa plućnim bolestima za koje ne postoji terapija. Svakako su potrebna dalja istraživanja, ali smo uzbuđeni zbog uticaja koji ovo otkriće može imati na našu sposobnost regeneracije ili stvaranja novog plućnog tkiva kako bi se zamenila oštećena područja pluća”, rekao je Džosef Loscalzo predsednik odeljenja za medicinu na BWH i koautor studije.

Ovo istraživanje je objavljeno 12. Maja u New England Journal of Medicine.

Call Now Button