Parkinsonova bolest je progresivni neurodegenerativni poremećaj koji pogađa više od 10 miliona ljudi širom sveta. Simptomi ove bolesti se vremenom pogoršavaju i uključuju drhtanje, poteškoće u hodanju, rigidnost i druge poremećaje motoričkih i nemotoričkih problema. 

Posebno je aktivna oblast istraživanja matičnih ćelija širom sveta i naučnici koriste matične ćelije kako bi bolje razumeli Parkinsonovu bolest i pronašli potencijalne nove terapije za lečenje.

Kako se Parkinsonova bolest trenutno leči?

Pošto su mnoge od glavnih karakteristika Parkinsonove bolesti uzrokovane gubitkom neurona koji oslobađaju dopamin, tretman se fokusira na zamenu dopamina ili imitaciju njegovih efekata lekovima koji oponašaju njegovo delovanje. Ovi lekovi doneli su veliku kliničku korist 1960-ih godina. 

Međutim, vremenom ovi lekovi sami po sebi stvaraju značajne sporedne efekte, uključujući neuobičajene motorne odgovore i nevoljne pokrete kao i neuropsihijatrijske probleme. Prema tome, ovi lekovi, koje treba konzistentno uzimati, stvaraju probleme koji na kraju mogu biti problematični kao i bolest koju koriste za lečenje.

Za kasnije, naprednije stadijume bolesti, može se koristiti i invazivna duboko hirurška stimulacija, koja nije bez rizika i, kao i farmaceutske opcije, daje samo privremeno olakšanje simptoma.

Kako se matične ćelije koriste za razumevanje i lečenje Parkinsonove bolesti?

Matične ćelije se koriste na više načina za razumevanje procesa bolesti i pronalaženje novih načina za potencijalno lečenje Parkinsonove bolesti. Koristeći matične ćelije u laboratoriji da bi modelirali bolest proučavanjem pogođenih neurona pod mikroskopom ili učinili da zdravi neuroni presade u pacijente da bi zamenili ćelije izgubljene od bolesti, matične ćelije pomažu naučnicima da otkriju nove tragove o tome kako se bolest aktivira i kako će se jednog dana tretirati.

Već sada se vide jasni rezultati i pomak u lečenju terapijama matičnih ćelija sprovedenih nad pacijentima sa Parkinsonovom bolešću. U 2018. godini, naučnici iz Centra za IPS Istraživanje u Japanu izjavili su da je tretman matičnim ćelijama sproveden nad pacijentima sa Parkinsonovom bolešću pružio ohrabrujuće rezultate, te da su se transplantirane nervne ćelije dobijene iz matičnih ćelija znatno uticale na poboljšanje opšteg stanja ovih pacijenata i da će se narednih par godina studije usmeriti na dalja istraživanja i ispitivanja mogućnosti lečenja uz pomoć matičnih ćelija.

Rano je reći kada ćemo tačno uspeti da izlečimo teške i hronične bolesti u potpunosti, ali ono što je deo stvarnosti jeste da je već danas moguće postići nešto što se pre nepune decenije činilo kao potpuno nemoguće. Ono što nam matične ćelije iz pupčanika mogu trenutno pružiti jeste efeketna terapija koja ne nosi nikakv rizik od negativnih posledica po zdravlje pacijenata i koja će olakšati tegobe osoba sa Parkinsonovom bolešću a samim tim im pružiti viši kvalitet, ali i kvantitet života.

Call Now Button