Pariz – Naučnici su objavili da su uspeli da transformišu ćelije istrošene tokom godina, a uzete od ljudi starijih od 90 godina (uključujući i stogodišnjake), u matične ćelije koje se ne razlikuju od onih koje postoje u embrionima.

Istraživači su rekli da ovaj svojevrsni podvig, koji je objavljen u recenziranim člancima magazina “Genes & Devlopment”, otvara novi put regenerativnoj medicini, od koje bi najviše koristi imale upravo starije osobe.

– Ovo je novi obrazac za podmlađivanje ćelija – rekao Žan Mark Lemetr utemeljivač pomenutog istraživanja i saradnik na Institutu za funkcionalnu genomiku na Univerzitetu u Monpeljeu.

U izjavi za AFP on je istakao da starost ćelija više ne mora biti prepreka za njihovo reprogramiranje.

Saznanje da ljudske embrionalne matične ćelije (embryonic stem cells – ESC) potencijalno mogu da postanu bilo koja ćelija u organizmu već dugo podgreva nadu da će njihovom upotrebom biti pronađen način da bolesni organi ili tkivo budu ozdravljeni ili čak zamenjeni zdravim ćelijama koje bi bile generisane u laboratoriji. Pokazalo se, međutim, da je prelaz od teorije do prakse gotovo nemoguć, jer je opterećen etičkim i moralnim brigama s obzirom na to da bi takva procedura podrazumevala uništavanje ljudskog embriona.

Sliku je promenilo otkriće iz 2007. godine koje je pokazalo da je moguće određene odrasle matične ćelije vratiti u njihovo prvobitno, još uvek nespecijalizovano stanje. Pomenuto otkriće obnovilo je napore naučnika da pokušavaju da stvore nove mišiće, srce, čak i moždane ćelije, ali ovog puta od materijala koje bi donirao sam pacijent.

Dosadašnja saznanja su pokazivala da uobičajeni hemijski postupak za generisanje indukovanih pluripotentnih ćelija (IPS) ne funkcioniše tako dobro kod starijih i starih osoba – upravo kod one grupe pacijenata koja bi od regenerativne terapije imala najviše koristi. Ustanovljeno je da je osnovna prepreka bilo starenje ćelija, prirodan proces vezan za godine života. Naime, vreme izazva izumiranje ćelija kada određeni mehanizmi u ćelijama postanu suviše degradirani da bi funkcionisali ispravno.

Lemetr i njegove kolege odlučili su da izmene standardni genetski pribor koji se koristi za generisanje odraslih matičnih ćelija dodajući dva nova sastojka – poznata i kao faktori transkripcije – a to su NANOG i LIN28.

Istraživanja na osobama starosti od 74 do 101 godine pokazala su da taj novi recept daje rezultate. Kako saopštavaju istraživači, resetovani su pojedini kritični markeri uticaja godina života na ćelije, uključujući veličinu telomera, sićušnih zaštitnih kapica pronađenih na krajevima hromozoma, a koje propadaju s godinama. Naime, telomere i telomeraze, kao i enzimi koji ih kontrolišu, su ključni posrednik za vitalnost ćelija.

Svaki put kad se ćelija podeli, telomera se umori. Posao enzima je da ih delimično obnovi. Vremenom, kada se telomera umori do te mere da ne može biti obnovljena, ćelija umire.

– Markeri godina u ćelijama se brišu, tako da IPS matične ćelije koje mi imamo mogu da proizvedu funkcionalne ćelije bilo kog tipa sa mogućnošću da se umnožavaju i zadrže vitalnost – kazao je Lemetr.

On dodaje da promenom fiziologije starenja ćelija nova tehnika reprogramiranja može da postane osnov optimalne strategije za razvijanje terapije za starije pacijente bazirane na matičnim ćelijama.

Istraživači upozoravaju da postoji velika razlika između medicinske studije i primenjive terapije, te da je još uvek moguće da će naići na ozbiljne prepreke do potpune implementacije. Naime, eksperimenti na laboratorijskim miševima su pokazali da pojedine IPS ćelije organizam može i da odbaci, bez obzira što su uzete iz istog organizma.

23.12.2011.
Izvor: afp.com

Call Now Button