Veliki broj istraživanja dokazuje da matične ćelije predstavljaju nadu za lečenje mnogih bolesti. Glavna primena matičnih ćelija krvi uzete iz pupčane vrpce je pre svega kod hematoloških bolesti kao što su leukemija, anemija, a davalac je zdrav donor. Danas je transplantacija gotovo standard u lečenju malignih bolesti.

Prof.dr Dragana Stamatović sa VMA kaže:

“Ako se pogleda istorijat primene različitih oblika transplantacije i matičnih ćelija hematopoeze, može se reci da smo išli gotovo u korak sa svetom. Ono što je najbitnije istaći jeste da transplantacija danas daje velike šanse teškim bolesnicima sa malignim bolestima koštane srži, ali i onima koji boluju od akutne i hronične leukemije, tumoria limfnog sistema, tumora kostiju.”

Matičnim ćelijama uspešno se tretiraju i urođene slabosti koštane srži, određene urođene bolesti krvi, tumori kao što je neuroblastom, najmaligniji dečji tumor dece, anemije i metaboličke bolesti.

Nikolas Kruger sa ATG instituta kaže:

“Mnogi ljudi tvrde da je transplatacija veoma skupa metoda u medicini ali kada vidite sve te nove lekove u apotekama, videćete da je transpatacija zapravo jefitinija metoda lečenja, zato što je za teške bolesnike to najisgurniji put ka izlečenju”.

Ne postoji univerzalni lek za sve pacijente. Terapija zavisi od tipa leukemije, starosti pacijenta, razvoja bolesti i opšteg stanja organizma.Nakon uspešne transplantacije matične ćelije u koštanoj srži počinju proizvodnju novih, zdravih leukocita koji zamenjuju abnormalne ćelije. Trenutno se vodi veliki broj naučnih istraživanja koja se bave novim koristima od matičnih ćelija koje prevazilaze bolesti krvi.

Call Now Button