U svetu se vrše brojna istraživanja i stalno se otkrivaju nove mogućnosti za lečenje bolesti i tegoba matičnim ćelijama iz krvi pupčanika.

Da je napredak u lečenju matičnim ćelijama evidentan i da su stalan predmet istraživanja govori i spisak bolesti koji se sve više proširuje.

Dve nove bolesti koje su se našle u okviru kliničkih istraživanja su beta – talasemija i kardiomiopatija. Ove bolesti se nalaze u početnoj fazi istraživanja, ali se može očekivati da se u određenom vremenskom periodu nađu među bolestima koje će se lečiti u standardnim terapijama.

Terapije koje se klinički istražuju odnose se na bolesti za koje se pokazalo da je tretman matičnim ćelijama delotvoran, ali da još uvek nije prihvaćen kao standardna terapija. Međutim, svako novo kliničko ispitivanje je korak do standardne terapije, što daje nadu za lečenje još jedne od mnogobrojnih bolesti.

Brojna istraživanja i studije su samo dokaz koliki je potencijal matičnih ćelija i koliko medicina svakodnevno napreduje u oblasti lečenja matičnim ćelijama.

Pogledajte spisak bolesti koje mogu da se leče matičnim ćelijama >>

05.12.2010.

Call Now Button