Umnožavanje matičnih ćelija pupčanika – korak napred u lečenju mnogih bolesti

Naučnici sa Instituta Stovers za medicinska istraživanja u Americi pronašli su način da umnože matične ćelije iz krvi pupčanika. Ovo otkriće bi matične ćelije iz pupčanika učinilo dostupnijim za veći broj ljudi, posebno za one koji koriste matične ćelije za stanja kao što su leukemija, poremećaji krvi, bolesti imunog sistema i druge vrste karcinoma, ali i onima koji nemaju odgovarajuće davaoce koštane srži.

„Transplantacije matičnih ćelija iz koštane srži koje su spašavale živote decenijama bile su uobičajena praksa, ali one nisu delotvorne za sve pacijente“, reči su istraživača dr Lingheng Lija sa Stovers instituta, koji je vodio studiju za istraživanje kancera na Univerzitetu u Kanzasu.

Samo 30 odsto pacijenata ima kompatibilnog donora koštane srži u svojoj porodici, govore podaci američkog ministarstva zdravlja. Prema Američkom udruženju za bolesti raka očekuje se da će više od 170.000 ljudi samo u SAD u 2018. imati dijagnozu krvnih bolesti (leukemija, limfom ili mijelom).

Matične ćelije iz pupčanika – delotvornije od ćelija koštane srži

Matične ćelije iz krvi pupčanika imaju veći potencijal za lečenje jer postoji veća podudarnost donora i primaoca. Ali, odraslim ljudima može zatrebati veći uzorak od uzorka sačuvanog iz jednog pupčanika.

„Ukoliko bismo umnožili matične ćelije iz pupčanika, to bi potencijalno smanjilo broj neophodnih uzoraka iz krvi pupčanika po tretmanu“, navodi dr Li.

U istraživanju objavljenom krajem jula 2018. godine u časopisu Cell Research, naučnici su se fokusirali na protein Ythdf2 koji utiče na mnoge signalne puteve koji su uključeni u samoobnovu hematopoetskih matičnih ćelija, tj. matičnih ćelija koštanse srži.

Kada su naučnici izdvojili protein i posmatrali njegovu funkciju u matičnim ćelijama iz pupčanika, uočili su povećanu ekspresiju transkripcionih faktora i umnožavanje hematopoetskih matičnih ćelija, koje predstavljaju glavni tip ćelija u krvi pupčanika. Ono što je još važno jeste da oštećenje funkcije proteina nije promenilo tipove ćelija koje su kasnije proizvedene, niti je dovodilo do povećanja maligniteta krvnih ćelija. Takođe, funkcija proteina se može povratiti nakon transplantacije.

Pošto je protein prisutan u različitim tipovima matičnih ćelija iz pupčanika, njegovo targetiranje i način na koji utiče na hematopoetske matične ćelije je važan za dalja istraživanja.

„Ovo istraživanje predstavlja korak napred, pokazujući sposobnost pouzdanog umnožavanja matičnih ćelija iz pupčanika u laboratorijskim uslovima, bez konačne diferencijacije u zrelije i relativno kratkotrajnije ćelije krvi“, navodi Džozef Makgvirk, profesor, lekar i medicinski direktor za transplantacije na Univerzitetu u Kanzasu, SAD.

„Ovi nalazi predstavljaju veliki napredak u polju lečenja matičnim ćelijama iz pupčanika i imaju značajan potencijal za poboljšanje uslova lečenja hiljade dece i odraslih kojima je potrebna transplantacija matičnih ćelija iz pupčanika“, zaključuje dr Džozef.

Izvor: RDMAG.com

Call Now Button