Šta je hipoksija?

Hipoksija (lat. hypoxia) je stanje smanjene količine kiseonika u ćelijama i tkivima, što ima za posledicu poremećaj u funkcionisanju organa, sistema i ćelija. Kada se hipoksija identifikuje kod tek rođenih beba ona može da prouzrokuje trajne neurološke probleme kao što je ishemijska encefalopatija.

Jedan od oblika hipoksije – ishemijska encefalopatija

Ishemijska encefalopatija je stanje nastalo kao posledica komplikacija na porođaju usled nedostatka kiseonika (hipoksije) u mozgu kod bebe. Ova pojava za posledicu može imati usporen psiho-motorni razvoj, ali i veoma ozbiljne poremećaje poput autizma i cerebralne paralize.

Ishemijska encefalopatija se javlja kod 2 – 6. dece od 1000 novorođenih.

Pacijentima koji pate od ovih teških bolesti potrebna je intenzivna i marljiva nega, a lečenja su uglavnom beskonačna i veoma zamorna za obolelog sa, nažalost, ne uvek sa dobrim rezultatima.

hipoksija kod beba

Rana dijagnostika i lečenje poremećaja izazvanih hipoksijom (lečenje matičnim ćelijama)

Sa obzirom na problematiku, veoma je važna rana dijagnostika i rano lečenje. U naprednijim država, neke klinike su uvele i veoma uspešno primenjuju reinfuziju krvi iz pupčanika kod dece kod koje još u porodilištu dijagnostifikuju ishemijsku encefalopatiju. Krv iz pupčanika predstavlja bogat izvor matičnih ćelija i kao takve mogu biti veoma korisne u tretmanu hipoksije kod novorođenčadi. Skorašnje kliničke strudije potvrđuju da je terapija matičnim ćelijama iz pupčanika bezbedna i efikasna u tretmanu cerebralne paralize (poremećaja nastalog kao posledica ishemisjske encefalopatije). Primena matičnih ćelija iz pupčanika doprinosi poboljšanju povoljnih karakteristika u napredovanju novorođenčeta, posmatrano i dugoročno i kratkoročno.

Sa obzirom na potencijal koji matične ćelije imaju u ovakvim slučajevima, veoma je korisno imati na raspolaganju matične ćelije iz krvi pupčanika kako bi se što pre prevenirale posledice hipoksije u situacijama kada se porođaj krene neželjenim tokom.

Call Now Button