Tokom starenja, veoma je uobičajena pojava da se kod odraslih ljudi javljaju hronični bolovi u mišićima i zglobovima. Ranije je operacija zamene mišića zahvaćenih bolom bila jedina opcija za pacijente sa osteoporozom. 

Danas, terapija matičnim ćelijama postaje još jedna mogućnost za pacijente koji traže olakšanje od bolnih stanja zglobova ili povreda.

Šta se sve leči matičnim ćelijama u ortopediji?

Tretmani matičnim ćelijama koriste se za lečenje zglobova koji uzrokuju bol i nakon hirurških postupaka i metoda lečenja. Najčešće se leče kolena, ramena, stopala, gležnjevi i kukovi. Povrede osetljivijih oblasti kao što je kičma takođe su poboljšane uz pomoć terapije matičnim ćelijama. 

Brojna su patološka stanja u ortopedskoj hirurgiji koja se mogu lečiti matičnim ćelijama poput okoštavanja zglobova, oštećenja ligamenata i mišića, patoloških stanja na kičmenom stubu (oštećenja kičmenog diska, osteoporoze, patoloških preloma), koštanih cista, nesraslih preloma i drugih povreda. 

Zašto je primena matičnih ćelija u ortopediji efikasna?

Primena matičnih ćelija u ortopediji za mnoge predstavlja brži i bolji oporavak, odlaganje većih hirurških intervencija i smanjenje invalidnosti, a krajnji efekat bude i smanjenje troškova lečenja.

Šta je regenerativna medicina i kako funkcioniše?

Sve je više inovativnih terapija i istraživanja u oblasti regenerativne medicine. Terapija matičnim ćelijama pruža nove mogućnosti u lečenju ljudi koji boluju od bolesti koje ugrožavaju tetive i hrskavicu.

Terapija matičnim ćelijama, takođe poznata i kao regenerativna medicina, proizvodi reparativni odgovor obolelog, nefunkcionalnog i povređenog tkiva koristeći matične ćelije ili njihove derivate. To je sledeće poglavlje u transplantaciji organa i koristi ćelije umesto organe donatora koji su brojčano ograničeni.

Istraživači gaje matične ćelije u laboratoriji. Ovim ćelijama se manipuliše da bi se specijalizovale u specifične tipove ćelija, kao što su ćelije srčanog mišića, krvna zrnca ili nervne ćelije.

Nakon toga, specijalizovane ćelije mogu biti implantirane u obolelog. Na primer, ukoliko neko ima srčano obolenje, ćelije mogu biti ubrizgane u srčani mišić. Onda zdrave srčane ćelije koje su transplantirane mogu doprineti izlečenju bolesnog srčanog mišića.

Istraživači su već pokazali da odrasle ćeije koštane srži koje su navođene da postanu ćelije nalik srčanim mogu izlečiti srčano tkivo kod ljudi, a dodatna istraživanja su u toku.

Matične ćelije pomažu ovim bolesnicima da budu pokretniji. Ove terapije su naročito značajne pacijentima kojima standardni tretmani ne pomažu ili u slučajevima kada oboleli žele da smanje stepen u kojem zavise od lekova. Obzirom da matične ćelije brzo i efektno leče povrede, terapija matičnim ćelijama naročito je popularna među sportistima.

Pošto su pokidani ligamenti i tetive uobičajeni među profesionalnim sportistima, mnogi su odabrali terapije matičnim ćelijama da bi izlečile potencijalno povrede koje završavaju karijeru, objasnio je Joshua G. Hackel, dr. Tretmani matičnim ćelijama ubrzavaju vreme oporavka za mnoge povrede i manje su invazivni od mnogih hirurških procedura koje su nekada bile potrebne za ispravljanje defekata. Kako se nastavlja sa uspješnijim rezultatima ovih matičnih ćelija, očekuje se da će ova vrsta terapije rasti u popularnosti među sportistima.

Primena matičnih ćelija u ortopediji u Srbiji

Srbija nimalo ne zaostaje u trendovima vezanim za savremenu regenerativnu ortopediju.

U Kliničkom centru Vojvodine prošle godine je obavljena prva transplantacija matičnih ćelija u nekoj od državnih ustanova u našoj zemlji, na kojoj su pacijentu u koleno implementirane matične ćelije iz karlične kosti.

Izvor: Shuttestock

Koja stanja se mogu lečiti kod nas uz pomoć terapije matičnim ćelijama?

1. oštećenja hrskavice većeg stepena

2. osteohondralna oštećenja sa prezervacijom hrskavice

3. osteoartroze

4. oštećenja ligamenata i mišića 

5. kod prolapsa ili oštećenja diska u perioperativnom vremenu

6. Pod kontrolom RTG injekecija u kičmeni pršljen kod osteoporoze, patoloških  preloma, popunjavanje koštanih cista, psudoartroze

7. augmentacija prilikom protetske hirurgije velikih zglobova

8. rekonstrukcija meniskusa