Bolesti krvi spadaju u česta oboljenja, a među obolelelima se nalaze, na žalost, i deca.

Ove bolesti se mogu podeliti u tri grupe:
* bolesti bele krvne loze
* bolesti crvene krvne loze
* poremećaje kaogulacije

Među njima svakako najveću opasnost po zdravlje predstavljaju maligni oblici ovih bolesti poput leukemije i pojedinih vrsta anemija.

Bolesti krvi mogu da se leče matičnim ćelijama do kojih se može doći na više načina. Jedan od njih je uzimanje matičnih ćelija iz kosne srži samog pacijenta. Druga opcija je uzimanje ćelija iz kosne srži druge osobe. U oba slučaja procedura je veoma bolna i veoma invazivna po osobu od koje se matične ćelije uzimaju.

Osim toga, postoji još jedan način da se dođe do matičnih ćelijama kojima bi se lečile bolesti krvi pacijenta, a to je njihovo uzimanje iz periferne krve druge osobe. Da bi se u tome uspelo, prethodno je potrebna primena hemioterapije odnosno citostatika, kako bi kosna srž donora izbacila matične ćelije u krv.

Ako biramo najbolju opciju od ovih, svakako je najidealnije rešenje da se pacijent leči sopstvenim matičnim ćelijama. Međutim, sama bolest nekada ima takav tok da to nije moguće sprovesti, pa u slučaju da pacijent nema sačuvane matične ćelije iz pupčanika, onda je potrebno potražiti donora.

Na žalost, statistika je ovde neumoljiva i kaže da 60% pacijenata nikada ne nađe odgovarajućeg donora, jer je karakteristika ovih bolesti da brzo napreduju i da ne postoji neograničeno vreme za traženje donora. Drugi problem je cena uzorka matičnih ćelija donora koja iznosi i po nekoliko desetina hiljada evra. Pa i u slučaju da se uspešno pronađe donor, plate uzorci – postoji rizik od odbacivanja matičnih ćelija i razvoja drugih komplikacija.

Zbog toga odlukom da se sačuvaju matične ćelije iz pupčanika, roditelji obezbeđuju uzorak dostupan u svakom trenutku, najbezbedniju moguću terapiju matičnim ćelijama i ulažu u zdravstveno osiguranje ne samog deteta nego i cele porodice.

Call Now Button