Najbolje vreme da se beba rodi je vreme koje odredi beba, odnosno kada porođaj spontano počne. Porođaj u terminu je onaj koji počne između 39. i 42. nedelje trudnoće i u najvećem broju slučajeva porođaj prirodno i spontano počne baš u tom periodu.

Međutim, postoje situacije u kojima je prirodi potrebna mala pomoć ako je to u interesu mame i bebe.

Indukcija porođaja je pokretanje, izazivanje porođaja kada ne krene spontano, a lekar proceni da je i za vas ili za bebu rizično da se trudnoća nastavi.

Vaš lekar može da se odluči za indukciju – izazivanje porođaja ako je trudnoća postterminska, odnosno prešli ste 42. nedelju trudnoće ili je vaše zdravlje ili zdravlje vaše bebe u riziku.

U kojim situacijama se lekar odlučuje za indukciju porođaja?

Postoji nekoliko indikacija za indukciju porođaja uključujući:

Vaša trudnoća traje duže od 42 nedelje, a još uvek nema kontrakcija;
Postoje komplikacije poput preeklamsije, dijabetesa, gestacijskog dijabetesa, problem sa placentom ili problem sa amnionskom tečnošću (infekcija plodove vode);

Došlo je do prskanja vodenjaka, a kontrakcije se ne javljaju ni nakon 24 sata Beba je dovoljno velika i zrela, a porođaj ne počinje.

Važno je napomenuti da lekar procenu o indukciji porođaja donosi na osnovu objektivnih parametara i da se indukcija uvek primenjuje u interesu mame i bebe.

Test kojim se procenjuje spremnost grlića materice za indukciju porođaja zove se Bišop – skor.

Šta je Bišop – skor i kako lekar donosi odluku o indukciji porođaja?

Bišop – skor je test koji sadrži pet parametara uz pomoć kojih se vrši procena spremnosti grlića materice za indukciju. Lekar se vodi ovim parametrima koji ukazuju na to da li porođaj može da počne.

Test se prvobitno koristio kako bi lekar predvideo verovatnoću nastupanja prirodnog porođaja u bliskoj budućnosti. Danas je bišop skor najčešće primenjivana metoda za procenu primene indukcije porođaja u situaciji kada porođaj ne nastupi spontano.

U ukupan skor Bišop testa ulazi pet parametara grlića materice: pozicija, konzistencija, skraćenje, dilatacija i angažovanost bebine glavice.

indukcija tabela


Niska ocena 1 znači da porođaj nije ni blizu i da neće početi još oko tri nedelje. Visok skor 10 znači da se može očekivati porođaj u roku od nekoliko dana.

Bišop – skor koji je 8 ili više ukazuje na dobre šanse za vaginalni porođaj te da je grlić materice povoljan za indukciju.

Jednostavniji Bišop test koristi samo dilataciju, skraćenje i angažovanost, tri parametra umesto pet kao kod potpunog Bišop – skora. U ovoj jednostavnijoj varijanti skor pet ima dobru prediktivnu vrednost za indukciju porođaja.

Kako se vrši indukcija – izazivanje porođaja?

Ukoliko porođaj nije spontano počeo, a lekar proceni da je potrebno da se izazove, postupak će najčešće obuhvatiti nekoliko koraka:

1. Dilatiranje cerviksa primenom gela

Obično se grlić materice prirodno otvara čim budete spremni za porođaj.

Međutim, lekar može da podstakne dilatiranje grlića materice primenom lokalnog oblika prostaglandina u obliku gela ili vaginalnog čepića. Nakon aplikacije gela bićete pregledani nakon nekoliko sati. Često će to biti dovoljno da porođaj počne i da se pojave kontrakcije. Ukoliko gel deluje na sazrevanju grlića materice ali se kontrakcije i dalje ne pojavljuju prelazi se na sledeće korake.

2. Skidanje membrane

Ako je amnionska vreća u kojoj se nalazi plodova voda još uvek netaknuta, lekar može izazvati porođaj prelazeći prstom po finim membranama koje spakaku amnionsku vreću. To će dovesti do oslobađanja prostaglandina u materici, baš kao što bi to bio slučaj da je porođaj počeo prirodnim putem što bi dalje trebalo da uzrokuje da grlić omekša i da započnu kontrakcije.

3. Prokidanje vodenjaka

Kontrakcije se mogu izazvati i prokidanjem vodenjaka ukoliko je grlić počeo da se širi ali nije došlo do spontanog prsnuća vodenjaka. Vaš lekar će u ovom postupku ručno probušiti kesu vode koja okružuje vašu bebu koristeći instrument koji izgleda kao dugačka kuka sa oštrim vrhom. Osetićete blagu neprijatnost ali ne bi trebalo da intervencija bude bolna.

4. Intravenska primena oksitocina

Ako ni prostagladinski gelovi ni mehanična ruptura vodenjaka ne dovedu do željenih kontrakcija u roku od nekoliko sati, lekar će vam intravenski, putem infuzije dati sintetički oblik prirodnog hormona oksitocina kako bi se izazvale kontrakcije. Kontrakcije se obično javljaju oko 30 minuta nakon primene oksitocina i obično su kontrakcije uz primenu indukcije jače, pravilnije i češće od onih kod kojih je porođaj počeo prirodno.

Razlika između indukcije i stimulacije porođaja

Indukciju porođaja treba razlikovati u odnosu na stimulaciju. Indukcija se primenjuje kada porođaj još nije počeo već se izaziva i omekšavanje grlića istovremeno sa izazivanjem kontrakcija. Ukoliko je porođaj počeo, grlić se širi ali ga kontrakcije ne prate ili porođaj sporije napreduje, istim metodama može da se ubrza porođaj i onda se taj postupak naziva stimulacija.

Indukcija rizik – Da li postoje rizici i koji su?

U većini slučajeva indukcija porođaja prolazi nesmetano jer se koristi hormonn koji se prirodno i luči tokom porođaja. Međutim ponekad se mogu pojaviti i određene komplikacije:

  • Materica se prebrzo steže, prouzrokujući promene u otkucaju srca fetusa
  • Infekcija kod majke ili bebe
  • Ruptura materica
  • Povećan rizik od carskog reza
  • Krvarenje nakon porođaja

Ipak, imajte na umu da će se tokom celokupnog procesa vršiti elektronski nadzor nad fetusom što će vašem lekaru pomoći da proceni kako se fetus nosi sa stresom izazvanim porođajem te da će se preduzeti dalji koraci kako bi ste se zaštitili i vi i beba.

Da li indukcija porođaja uvek deluje?

Veoma retko može da se desi da ni indukcija porođaja ne deluje, posebno ako grlić materice nije ni razmekšan ni proširen. Ukoliko to bude slučaj i kod vas, lekar može da se odluči za to da ponovo izazove porođaj ili da se odluči za porođaj carskim rezom.

Ukoliko nakon indukcije nastupi faza kontrakcija, kada su one u punom jeku ustaljene i ritmične, vaš porođaj bi trebao da napreduje identično kao kod porođaja koji je spontano počeo te da prolazi kroz sve uobičajene faze porođaja. To znači da vaša beba uskoro stiže!

Kada indukcija porođaja ne može da se primeni

Indukcija porođaja je dobar način da se izbegne porođaj carskim rezom. Međutim postoje situacije u kojima je to kontraindikovano i u kojima je ipak porođaj carskim rezom bolja opcija.

Ukoliko ste već imali jedan porođaj carskim rezom i opredelili ste se za vaginalni porođaj nakon carskog reza, indukcija porođaja se ne primenjuje. Lekar će sačekati da porođaj spontano počne, a ukoliko se to ne desi u periodu u kojem nema rizika po vas i bebu, lekar se može ipak odlučiti za carski rez.

Kontraindikacije za primenu indukcije su:

  • Karlična prezentacija bebe
  • Anomalije karlice kod majke
  • Prednjačeća posteljica
  • Disproporcija veličine ploda i karličnih mera majke
  • Višeplodna trudnoća
Call Now Button