Neuroblastom je kancerogeni tumor koji nastaje u nervnom tkivu kod beba i vrlo male dece. Neuroblastom se retko javlja kod dece starije od 10 godina, kao i kod odraslih.

Tumor obično počinje u tkivima nadbubrežne žlezde koja se nalazi u abdomenu, ali može početi i u nervnom tkivu vrata, grudi ili kičmene moždine. Nadbubrežne žlezde koje se nalaze na vrhu bubrega luče hormone i druge važne supstance koje su potrebne za normalno funkcionisanje čitavog ljudskog organizma.

Neuroblastom je često prisutan na rođenju, ali ne može da se otkrije sve dok ne počne da raste i širi se na druge okolne organe. Većini obolele dece, neuroblastom je dijagnostikovan pre 5. godine. U vrlo retkim slučajevima, neuroblastom se može detektovati fetalnim ultrazvukom pre rođenja.

Ćelije raka neuroblastoma mogu se brzo proširiti (metastazirati) na druge delove tela kao što su limfni čvorovi, jetra, pluća, kosti, centralni nervni sistem i koštana srž. Približno dve trećine sve dece sa dijagnozom neuroblastoma ima metastatsku bolest.

Kako se neuroblastom dijagnostikuje?

Prosečna starost dijagnoze u genetski povezanim slučajevima kod obolelih od neuroblastoma je mlađa od onih slučajeva koji nisu nasleđeni. Rak koji se pojavljuje u nekoliko različitih delova tela znak je da može biti genetski nasleđen rak.

Pored kompletnog medicinskog i fizičkog pregleda, dijagnostičke procedure za neuroblastom mogu uključivati sledeće:

Testove krvi i urina koji uključuju kompletnu krvnu sliku, hemiju krvi, testove funkcije bubrega i jetre i 24-satni test mokraće koji otkriva supstance koje luči tumor.

Neurološki pregled koji je deo fizičkog pregleda za proveru mozga, kičmene moždine i nervne funkcije.

– Skrinig metode koje se rade da bi se procenio primarni tumor i odredio opseg tj. lokacija bilo kojih metastaza.

– Aspiracija koštane srži i biopsija. Ovaj postupak podrazumeva uzimanje male količine tečnosti koštane srži (aspiracija) ili tkiva čvrste koštane srži (zvanog biopsija jezgra), obično iz kostiju kuka, da bi se ispitao broj, veličina i zrelost krvnih ćelija i abnormalne ćelije.

Biopsija primarnog tumora i / ili metastatskih lezija.

Dijagnostikovanje neuroblastoma takođe uključuje prepoznavanje i klasifikaciju bolesti koja određuje mogućnosti lečenja i prognozu. To je proces utvrđivanja da li se rak proširio i, ako je tako, koliko daleko. 

Uvek se konsultujte sa lekarom vašeg deteta za informacije o dijagnostikovanju neuroblastoma.

Lečenje neuroblastoma kod dece

Specifični tretman za neuroblastom će odrediti lekar vašeg deteta na osnovu:

·     Starosti deteta, njegovog opšteg zdravlja i istorije bolesti

·     Obima bolesti

·     Tolerancije vašeg deteta za određene lekove, intervencije ili terapije

·     Očekivanja za tok bolesti

·     Vašeg mišljenja ili sklonosti

Lečenje može uključivati:

·     Hirurgiju

·     Hemoterapija

·     Radioterapija

·     Biološka terapija

·     Ciljana terapija

·     Transplantaciju matičnih ćelija koštane srži i periferne krvi

·     Retinoidnu terapiju

·     Dodatnu negu (za nuspojave lečenja)

·     Kontinuirano praćenje (za određivanje odgovora na lečenje, rekurentnu bolest i kasne efekte lečenja)

Lečenje neuroblastoma matičnim ćelijama  

O lečenju treba razgovarati sa lekarom vašeg deteta.

Napredni neuroblastomi – oni koji su se proširili na limfne čvorove i druge organe – zahtevaju agresivno lečenje kombinacijom terapija koje mogu uključivati hirurgiju, hemoterapiju, zračenje i transplantaciju matičnih ćelija.

Matične ćelije se nalaze u pupčanoj vrpci novorođene bebe i koštanoj srži i imaju sposobnost da se razvijaju u druge vrste ćelija, uključujući bele krvne ćelije koje se bore protiv infekcija. Tokom intenzivnog lečenja hemoterapijom uništavaju se i zdrave krvne ćelije u telu. Transplantacijom matičnih ćelija u telo posle hemoterapije može se podići nivo krvnih ćelija i stvoriti imuni odgovor protiv raka.

Call Now Button